Boende

 

UNIKT BOENDE VID HAVET

Unikt boende vid havet
På den konstgjorda halvön som omsluts av Ätran och Kattegatt planerar vi att uppföra ett unikt bostadskvarter. Med havsutsikt och väl genomtänkta boende-lösningar och grönskande innergårdar. Alla ska kunna få glädje av de vackra omgivningarna.

Här är havet och Skrea strand dina närmsta grannar och Falkenbergs centrum ligger bara ett stenkast bort.


 

Framtiden – Stadsdelen Kattegatt 2025

Stadsdelen Kattegatt är falkenbergarnas nya pärla
Stadsdelen Kattegatt är falkenbergarnas nya pärla. I en inspirerande miljö mellan strand, hav och Ätrans utlopp finns här totalt ett flertal företag med sammanlagt över 450 medarbetare.

I bostadsområdet Kattegatt varvas bostadshus på 2-7 våningar med gångstråk, parker, kanaler, badplatser, caféer, kiosker och restauranger. Stadsdelen Kattegatt är ett område för alla falkenbergare att njuta av men också något vi med stolthet delar med oss av till våra gäster.


 

 

Etapp 1 – Beräknas klart 2017

Etapp 1 – Beräknas klart 2014

I korthet – Det här vill vi göra:

  • Vi har idag tillstånd för handel på 6 000 m². Utanför anläggs entrétorg.
  • Nybyggnad av sex stycken punkthus med totalt 144 lägenheter. Husen är fyra till sju våningar höga och består av bostadsrätter/hyresrätter uppdelade på 2:or, 3:or och 4:or.
  • Logistikverksamheten och företagscentret på Kattegatt Center är oförändrat.
  • I höglagret byggs två plan för logistik samt ett garage för boendeparkering. En markparkering med 270 platser för kontor och handel kommer också att finnas.

 

Intresseanmälan

 

Verification

Etapp 2 – Beräknas klart 2019

Etapp 2 – Beräknas klart 20XX

I korthet – Det här vill vi göra:

  • Kontorscentret byggs ut och får nu utökad utsikt mot Ätran.
  • Sex punkthus för bostäder byggs med sammanlagt 144 lägenheter.

Senare etapper 

  • En del av de gamla industribyggnaderna rivs för att lämna plats åt Kanalstaden – en rad olika lägenhetshus med 3-5 våningar.
  • Kanaler, damm och parker anläggs för att skapa en unik miljö med mycket vattenkontakt.
  • P-hus och lägenhetshotell byggs upp närmast Ätran för att avskärma bostadsområdet mot eventuellt buller från industriverksamheten från andra sidan Ätran.