Handel

 

Falkenbergs nya köpcentrum – Så här kan det bli!

Falkenbergs nya köpcentrum
Välkommen till Kattegatt Center! Vi har idag tillstånd att bedriva handel och ska ses som ett komplement till innerstadens utbud av butiker.

Vi vinner på att shoppa på hemmaplan
I Falkenbergs tätort finns idag ett handelsläckage på cirka 500 miljoner kronor om året. Stoppas läckaget kan Falkenberg skapa såväl fler jobb som utökade skatteintäkter. På köpet får vi dessutom en trevligare stad att bo i, med ett större och mer attraktivt utbud.

 

I korthet – Det här vill vi göra

Etapp 1 – Beräknas klart 2017

  • Vi har idag tillstånd för att bedriva handel på 6 000 m². Utanför anläggs entrétorg.
  • Nybyggnad av sex stycken punkthus med totalt 144 lägenheter. Husen är fyra till sju våningar höga och består av bostadsrätter/hyresrätter uppdelade på 2:or, 3:or och 4:or.
  • Logistikverksamheten och företagscentret på Kattegatt Center är oförändrat.
  • I höglagret byggs två plan för logistikkunder samt ett garage för boendeparkering. En markparkering med 270 platser för kontor och handel kommer också att finnas.

Etapp 2 – Beräknas klart 2019

  • Kontorscentret byggs ut och får nu utökad utsikt mot Ätran.
  • Bostadsutvecklingen fortsätter och bostäder byggs med sammanlagt 100-125 stycken lägenheter.

Senare etapper

  • En del av de gamla industribyggnaderna rivs för att lämna plats åt Kanalstaden – en rad olika lägenhetshus med 3-5 våningar.
  • Kanaler, damm och parker anläggs för att skapa en unik miljö med mycket vattenkontakt.
  • P-hus och lägenhetshotell byggs upp närmast Ätran för att avskärma bostadsområdet mot eventuellt buller från industriverksamheten från andra sidan Ätran.


 

Butikerna vill hit

 

Fler arbetstillfällen 

Det kommer också skapas fler arbetstillfällen – många av dem riktade till den växande gruppen av arbetslösa ungdomar. Falkenberg har också mycket att vinna på att i ett slag bli en betydligt attraktivare bostadsort.

En ljusare framtid
Området och lokalerna finns redan. Vägar dit lika så. Det finns mycket som talar för Kattegatt Center. Genom att ta vara på det som redan finns vill vi skapa en ny pärla för falkenbergarna att nyttja och vara stolta över. Att inte göra något bra av området kan rent av anses vara kapitalförstöring. Dessutom har Falkenberg mycket att vinna på att visa upp och erbjuda alla turister och sommargäster ett myllrande bostads- och handelsområde – istället för ett industriområde.

Sveriges största kedjor

Falkenbergs nya köpcentrum
Det är sällanköpshandel, livsmedelsbutiker, café- och restaurangkedjor som vi önskar flytta in i köpcentrumet: