Logistik

 

Högt i tak eller stora golvytor - Vad behöver ni?

Högt i tak eller stora golvytor - Vad behöver ni?
Vilka krav ställer ert företag på logistikytor, är det golvytan eller takhöjden som är viktigast? Hur många portar behöver ni?

Här finns möjligheter för ditt företag att hyra logistiklokaler från 2000 m2 – 12 000 m2. I fastigheten finns tre olika takhöjder 4,5 m, 6,5 m och 10 m. Prata med oss om era krav på lokaler så skräddarsyr vi en optimal lösning för er verksamhet och era behov.

Logistikfastigheten har 40 portar av hög kvalitet. Två stora transporthissar. Ett lyftbord till källarvåningen som tar upp till tolv pallar. Uppladdningsområde för truckar. Mottagningskontor för ankommande och avgående gods. Personalutrymmen med pentry, toaletter och dusch.

Logistik

Kattegatt Center är strategiskt placerat i Falkenberg, mitt på den Halländska västkusten. Den geografiska placeringen ger mycket goda förutsättningar för logistikföretag med distribution i södra Sverige.

Med bra tillfartsvägar från Kattegatt Center till E6:an, är avståndet till den nordiska marknaden i Danmark och Norge nära.

 

God sikt, tydlig skyltning & stora vändytor!

god sikt, tydlig skyltning & stora vändytor
Marken runt fastigheten är anpassad för logistikverksamhet med frekvent genomströmning av transporter med och utan släp. För att underlätta trafiken har god sikt, tydlig skyltning och stora vändytor utanför portarna prioriterats.

Hur stora lokaler behöver ni?

  • Här finns från 2000 m2 – 20 000 m2

Hur högt i tak kräver er verksamhet?

  • Här finns 4,5 m, 6,5 m och 10 m

Portar

  • Fastigheten har 40 st

Hissar & lyftbord

  • Två transporthissar
  • Ett lyftbord som tar upp till tolv pallar

Vändytor

  • God sikt, tydlig skyltning och stora vändytor utanför portarna har prioriterats.